"Von Casablanca nach Karlshorst" – 75 Jahre Kriegsende in Europa

Über das Ausstellungskonzept

« De Casablanca à Karlshorst » – 75 ans de la fin de la guerre en Europe

"Od Casablanki do Karlshorst" – 75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

"Від Касабланки до Карлсгорсту" – 75-річчя закінчення (Другої світової) війни в Європі